ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : Thanabodee Thaworn วันที่ : 1 กรกฏาคม 2563

อ่านแล้ว : 7 คน |


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook