วารสารประชาสัมพันธ์
26 มิ.ย.62 โรงเรียนบ้านกระเต็ลโดยท่านผู้อำนวยการ ธันยพร บุญเติม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึก ครูกลอน สุนทรภู่ และวันรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ รำลึก และเรียนรู้ประวัติ ท่านสุนทรภู่ มีความภูมิใจในความเป็นไทย เข้าใจในภาษาไทยและรักความเป็นไทย
หมวดหมู่ : วารสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : Thanabodee Thaworn วันที่ : 26 กันยายน 2562
อ่านแล้ว : 36 คน |


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook