ภาพกิจกรรม เรื่อง:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านกระเต็ล วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านกระเต็ลได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ ธันยพร  บุญเติม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนบ้านกระเต็ล ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านแล้ว : 54 คน |


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook