ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่าย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพะวร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่าย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพะวร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านกระเต็ล วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
อ่านแล้ว : 59 คน |


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook