ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 แข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาการศึกษาที่ 13
26 พฤศจิกายน 2562- 28 พฤศจิกายน 2562 12
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพะวร
2 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
7 พฤศจิกายน 2562- 8 พฤศจิกายน 2562 26
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกระเต็ล
3 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 พฤศจิกายน 2562- 5 พฤศจิกายน 2562 14
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระเต็ล
4 ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ณ สำนักสงฆ์บ้านกระเต็ล
4 ตุลาคม 2562- 4 ตุลาคม 2562 12
สำนักสงฆ์บ้านกระเต็ล
5 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
4 ตุลาคม 2562- 9 ตุลาคม 2562 14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
30 กันยายน 2562- 1 ตุลาคม 2562 11
โรงเรียนบ้านกระเต็ล
7 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 กันยายน 2562- 25 กันยายน 2562 15
โรงเรียนบ้านกระเต็ล
8 ร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
21 กันยายน 2562- 22 กันยายน 2562 14
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook